post-thumb

Als indicadors de competitivitat del sistema logístic català hi trobarem: Pes econòmic de la logística a l’economia catalana, cost gasoil en relació al cost total del transport de mercaderies per carretera, generació d’ocupació del sector logístic, nombre d’empreses logístiques i més.

[Descarrega el PDF]